www.eneboligen.com

main image
shadow shadow

Linker

 

Mye info og erfaringer   www.Husbygger.net

for deg som skal bygge  www.ByggeBolig.no

kommunen er alltid bra å ha på laget Skedsmo kommune

Litt tidlig, men innflyttningsfesten er viktig..Ny-Vri AS

Byggeregler

Plan- og bygningsloven - Lovdata

Direkte linker til Lovdata: (P&B = Plan- og bygningsloven)
- Basseng, Brønn og dam (P&B)
- Innhegning (P&B)
- Lov om grannegjerde
- Vegloven se også: Private vegar
- Naboloven (Granneloven)

 

horizontal bar
www.eneboligen.com © 2007 - 2008- 2009

Graphic Design by Ronny Arnesen