www.eneboligen.com

main image
shadow shadow

HusBudsjett

Dette er ikke endelige kostenader, men er det overslaget som vi har pr nå. 

Gebyr- og tilknytningskostnader .  
Tilknytningsavgifter vann/avløp til kommunen  Kr. 110 000
Byggesaksomkostninger til kommunen                         Kr. 20 000
Utsikking av hjørner fra kommunen    Kr 4500
Situasjonskart fra kommunen  Kr. 1 200
Byggestrøm m/byggeskap montert   Kr. 10000
Totale gebyr- og tilknytningskostnader  Kr. 145 700
     
Tomtekostnader    
Tomtepris   Kr. 1 950 000
Dokumentavgift og tinglysningsgebyr på tomt Kr. 56 000
Rydding av tomt (fjerning av busker, trær, etc)  Kr. 5 000
Opparbeidelse av parkeringsarealer og hage m/plen, hekk, busker, etc. Kr. 40 000
Grave grøfter til strøm, tele, tv, vann, kloakk frem til hus   Kr. 35 000
Totale tomtekostnader Kr. 2 086 000
     
Grave- og murerarbeid    
Tilkjøring av masser samt graving og støp av plate på mark   Kr. 350 000
Totale kostnader ved grave- og murerarbeid    
(inkl utvendig rørlegger og elektrikker) Kr. 350 000
     
Hus/garasje    
Nøkkelferdig bolig  Kr. 2 300 000
minus kjøkkeninnredning    
minus badeinnredninger    
minus fliser    
minus parkett    
Tilleggsarbeider fra entreprenør (rørlegger, elektriker, snekker) Kr. 60 000
Bad: Flislagt bad, innredning, dusjkabinett, etc. Kr. 100 000
Parkett Kr. 52 000
Kjøkken:                  Kr. 70 000
Peis ferdig montert  Kr. 50 000
trapp kr  60 000
Ferdig oppsatt dobbel garasje  Kr. 150 000
Uforutsette utgifter  Kr. 50 000
Totalt Hus/garasje  Kr. 2 892 000
     
Finansielle kostnader    
Rentekostnader på byggelån (Kostnadene på egenkapital er ikke medtatt.)   Kr. 40 000
Totalt finansielle kostnader   Kr. 40 000
     
Regnestykket blir da som følger     
Gebyr og tilknytningskostnader Kr. 145 700
Tomtekostnader  Kr. 2 086 000
Grave- og murerarbeid Kr. 350 000
Hus/garasje Kr. 2 892 000
Finansielle kostnader     Kr. 40 000
TOTALT FOR NY BOLIG/GARASJE MED OPPARBEIDET TOMT   Kr. 5 513 700

 

horizontal bar

www.eneboligen.com © 2007 - 2008- 2009

Graphic Design by Ronny Arnesen